United States Airship Akron

gelatin silver print
44,3 × 58,5 cm
ESPOSIZIONI